Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Монтажник будівельних машин та механізмів 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником будівельних машин та механізмів 5 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: способи виконання особливо складних робіт з монтажу та демонтажу будівельних машин (баштових кранів вантажопідйомністю більше 5 т.; дробильно-сортувальних установок); способи їх регулювання та налагоджування; правила випробовування під час введення їх в експлуатацію; матеріали та їх властивості, види термообробки, антифрикційні сплави, матеріали для паяння та зварювання; допуски і посадки; замірювальний, різальний, складальний та контрольний інструменти; трубопровідне устаткування; робочі, гальмівні, керування та інші (механічні, гідравлічні, пневматичні, електричні, охолоджувальні, опалювальні та інш.) системи; передавальні приводи передач (муфтові, зубчасті, черв'ячні, конічно-зубчасті, пасові, ланцюгові, канатні, гідравлічні та комбіновані); способи монтажу та демонтажу робочого устаткування, систем приводу; правила збирання машин з їх складових частин; такелажні роботи; складання усіх видів з'єднань деталей, складальних одиниць та частин машини; розмічання осьових ліній; центрування та балансування складальних одиниць.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує особливо складні слюсарні роботи, що потребують підвищеної точності під час монтажу та демонтажу будівельних машин за інструкціями та робочими кресленнями заводу-виготовлювача машини або за проектом виконання монтажних робіт.

Спеціалізація
Монтажники, які виконують під час монтажу всі роботи зі складання з окремих частин кар'єрних екскаваторів, у тому числі крокуючих та землефрезерних комплексів, тарифікуються за 7 розрядом. Монтажники повинні мати неповну вищу або професійно-технічну освіту (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник).

Приклади робіт
Складання та встановлювання опорно-ходової частини крана на колію. Складання башти та з'єднування її з опорно-ходовою частиною. Підіймання башти у вертикальне положення. Опускання башти з вертикального положення на інвентарні козли з відкріплюванням від опорно-ходової частини. Приєднування головки до башти. Підіймання та приєднування противагової консолі. Закріплювання та відкріплювання баласту на противаговій консолі. Підіймання та кріплення стріли на башті в робочому положенні. Відкріплювання стріли від головки башти. Опускання стріли з робочого положення вниз. Розбирання та знімання опорно-ходової частини крана з колій. Установлювання баштових кранів буксирним автомобілем між рейками підкранової колії. Установлювання монтажної опори під башту кранів. Відкріплювання та викочування підкатного візка або знімання пневмоколіс. Установлювання опорно-ходової частини крана на підкатний візок або пневмоколеса. Розкріплювання балансирних (ходових) візків, розфіксовування шкворнів та розкривання затворів. Підіймання з поворотної платформи за допомогою автокрана та вантажної лебідки монтажного стояка до натягання канатів. Установлювання крана за допомогою домкратів монтажної опори на опору автомобіля-тягача. Відкріплювання та знімання пересувної обойми механізму висування. Установлювання та знімання монтажного підкосу та монтажного стояка. Установлювання на поворотній платформі вантажної та стрілової лебідок. З'єднування поворотних флюгерів з кільцевою рамою та розведення їх за шириною рейок підкранових колій. З'єднування ходових візків з флюгерами. Установлювання та кріплення поворотної платформи у зборі з кульковим опорно-поворотним кругом на кільцевій рамі ходової частини. Знімання попоротної платформи у зборі з кульковим опорно-поворотним кругом. Установлювання та знімання механізму повороту. Установлювання усередині порталу проміжної секції у зборі з верхньою. Установлювання і кріплення балок на оголовку. Установлювання кореневої секції стріли та прикріплювання її до порталу. Підіймання розпірки башти у робоче положення та вибирання слабкого місця стрілового поліспаста. Розкріплювання тяг, що з'єднують обойму з порталом. Розгортання та кріплення діагональних балок. Підвішування зібраних секцій стріли на вушко кореневої секції та відведення стріли від башти до повного її випрямлення. Відкріплювання кореневої секції стріли від башти, знімання канатної розтяжки. Розтягування стрілового розчалу та прикріплювання розчальних кінців до монтажних вушок. Запасовування монтажного та робочого поліспастів на лебідку та блоки. Запасовування монтажного канату на блоці висування телескопічних секцій башти, Запасовування канатів стрілового поліспаста. Перепасовування канатів. Збільшування та зменшування висоти башти кранів з супровідними роботами. Випробовування, усування дефек-тів монтажу та регулювання механізмів кранів. Випробовування кранів відповідно до вимог Держнаглядохорон-праці та здавання їх в експлуатацію. Установлювання дробильно-сортувальної установки у робоче положення. Винесення на домкраті агрегатів первинного та вторинного дроблення. Регулювання та випробовування установки вхолосту. Знімання дробильно-сортувальної установки після закінчення роботи. Монтаж пневмобетоноломів та пальорізок. Монтаж робочого устаткування екскаваторів з ковшем місткістю понад 1 м3, самохідних укладальників асфальтобетону, землесосних снарядів та перекачувальних установок продуктивністю переробки грунту понад 300 м3 за годину. Монтаж екскаваторів з місткістю ковша 2 м3 і більше, баштових кранів вантажопідйомністю більше 5 т, гусеничних кранів вантажопідйомністю 63 т і більше, земле-всмоктуючих снарядів продуктивністю 300 м3/год і більше, бетонорозчинних вузлів, замінного устаткування для пальових робіт та щілинних траншей за методом "стіна у грунті".