Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Монтажник будівельний 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи монтажником будівельним 5 розряду – не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: способи укрупнювального складання особливо складних конструкцій будівель та промислових споруд; способи монтажу особливо великогабаритних та важких конструкцій будівель і промислових споруд; способи складання, пересування та встановлення прогонових споруд мостів; способи монтажу підфермників, технологію виготовлення та монтажу особливо складної арматури; правила збирання просторових каркасів, армоопалубних блоків та фермопакетів; правила та методи збирання опалубки особливо складних конструкцій; способи та прийоми складання особливо складних видів такелажного, монтажного, підіймального устаткування та інш. пристроїв; способи особливо складного нетипового стропування конструкцій та об'ємних блоків; способи кладки особливо складних конструкцій, їх спорудження та розкружалювання; технологію виготовлення та монтажу особливо складної арматури; правила збирання просторових каркасів, армоопалубних блоків та фермопакетів; технологію виготовлення арматурних пучків з окремих дротів та жмутів; способи виготовлення напружено-армованих конструкцій та виробів під час спорудження, ремонту та реконструкції висотних будівель і споруд різного призначення; правила та методи збирання опалубки особливо складних конструкцій; правила та прийоми збирання та встановлення особливо складної арматури та арматурних каркасів; марки бетону та арматурних сталей, що використовуються для виготовлення каркасів; правила та методи контролю міцності та водонепроникності бетону; правила виконання робіт в декілька ярусів; правила укладання бетону під водою методом висхідного розчину; способи встановлення монолітних бетонних опор для мостів під час подавання бетону на суші та з плавзасобів з одночасним облицюванням; робочу документацію щодо виконання проекту виробництва робіт та креслення; правила та способи виконання робіт із дотриманням технології та вимог до якості робіт; правила роботи з механізованим, пневматичним, електричним інструментом різних типів та призначення, такелажним устаткуванням, оснасткою, пристроями; правила безпечної роботи з ручними та механічними лебідками, талями; правила використання сигналів і порядок їх застосування під час взаємодії з машиністами вантажопідіймальних механізмів; правила роботи на риштуванні, підмостках, драбинах, автомобільних підіймачах тощо; правила виконання робіт згідно з технологічними картами; вимоги до якості виконання робіт; правила дотримання пожежної та електричної безпеки; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт на висоті.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує особливо складні роботи під час монтажу та складання конструкцій будівель і споруд з окремих елементів, укрупнених блоків, кладки та ремонту кам'яних конструкцій будівель, мостів, промислових та гідротехнічних споруд, виготовляння та монтажу арматури й арматурних конструкцій, бетонування монолітних залізобетонних конструкцій, виготовляння монолітних бетонних і залізобетонних деталей.

Приклади робіт
Укрупнювальне складання залізобетонних рам, балок, ферм із наступним напружуванням арматури. Укрупнювальне складання та монтаж попередньо напружених залізобетонних ферм, складених із кількох деталей. Монтаж залізобетонних конструкцій будівель та споруд зі збірних рам, просторових блоків. Остаточне вивіряння закладних частин. Монтаж та остаточне вивіряння обетонованих пазових блоків закладних частин. Монтаж збірних залізобетонних колон масою більше 20 т, напружено-армованих балок та ферм перекриттів незалежно від їх прогону. Монтаж підфермників. Установлювання збірних залізобетонних конструкцій підфермників і ригелів двоблочних на мостах під автомобільні дороги та залізниці. Улаштовування драбинних залізобетонних сходів на відкосах з висотою насипу або глибиною виїмки до 12 м. Збирання та монтаж особливо складних просторових арматурних каркасів, армоопалубних блоків та фермопакетів. Встановлювання та остаточне вивіряння сталевих колон, підкранових балок, інших сталевих конструкцій каркасів будівель та промислових споруд із масою елемента або блока більше 15 т, ферм прогоном понад 24 м. Кладка та реставраційний ремонт особливо складних кам'яних конструкцій, склепінь, арок, у тому числі з одночасним облицьовуванням. Кладка колон круглого та змінного перерізу. Кладка з природного тесаного каменю. Збирання та монтаж особливо складних просторових арматурних каркасів, армоопалубних блоків та фермопакетів. Виготовляння арматурних пучків з окремих дротів та жмутів. Монтаж арматури прогонових будівель мостів із каркасів, сіток, попередньо напружених стрижнів та пучків. Попереднє натягування пучків ребристих і коробчатих прогонових будівель. Укладання бетонної суміші в опалубку під час спорудження, ремонту та реконструкції висотних будівель і споруд різного призначення. Укладання бетонної суміші в опалубку особливо складної конфігурації тонкостінних споруд склепінь, куполів, арок, ферм, колон, карнизів тощо. Укладання бетону під водою методом висхідного розчину. Промивання бетонолітної труби. Встановлювання монолітних бетонних опор під час подавання бетону на суші та з плавзасобів з одночасним облицьовуванням. Улаштовування із монолітного залізобетону підфермових площадок, що укладаються з плавзасобів. Виготовляння балок, плит перекриття та покриття, сходових маршів та площадок, сходинок, балконних плит, архітектурних та інших деталей особливо складної конструкції з монолітного бетону та залізобетону. Здійснення контролю за дотриманням технології виконання робіт. Здійснення контролю за якістю виконаних робіт із використанням контрольно-вимірювальних приладів та інструментів. Налагоджування механізованого, пневматичного та електричного інструменту, устаткування та усунення незначних несправностей.