Категорія - Професіонали |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Старший інспектор з радіаційної безпеки атомної електростанції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інспектора з радіаційної безпеки атомної електростанції - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, нормативні документи, розпорядження, накази, методичні і керівні матеріали з питань забезпечення радіаційної безпеки; основи теорії радіаційного захисту; виробничі потужності, технічні характеристики, конструктивні особливості і режими роботи устаткування атомної електростанції, правила його експлуатації і контролю стану радіаційної ситуації; правила контролю стану радіаційної ситуації в районі розташування атомної електростанції; основи технології виробництва електроенергії на атомній електростанції; основи організації радіаційного захисту персоналу і населення під час нормальної експлуатації атомної електростанції, а також в аварійних режимах; основи трудового законодавства, економіки, організації праці, виробництва та управління; правила й норми охорони праці і навколишнього середовища, виробничої санітарії, ядерної, радіаційної і пожежної безпеки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Контролює дотримання персоналом чинного законодавства, стандартів, правил, інструкцій і інших нормативних актів з радіаційної безпеки в процесі експлуатації і ремонту устаткування і систем атомної електростанції. У разі виявлення порушень нормативних актів, що регламентують радіаційну безпеку, видає розпорядження щодо їх усунення керівникам відповідних підрозділів атомної електростанції. Здійснює контроль виконання підрозділами атомної електростанції розпоряджень, заходів щодо усунення порушень з питань радіаційної безпеки. Розробляє і коректує розпорядчі, нормативні, інструктивні та інші документи, які регулюють питання дотримання працівниками атомної електростанції вимог радіаційної безпеки. Бере участь у розробленні заходів для зниження рівня впливу іонізуючих випромінювань на організм людини і пов'язаних з ним професіональних захворювань. Надає методичну допомогу підрозділам атомної електростанції з питань забезпечення радіаційної безпеки. Бере участь у комплексних і цільових перевірках забезпечення радіаційної безпеки. Бере участь у роботі комісій з перевірки знань працівників атомної електростанції у галузі радіаційної безпеки. Контролює проведення робіт за дозиметричними нарядами, застосування працюючими засобів індивідуального захисту у зоні впливу іонізуючого випромінювання. Бере участь у розслідуванні випадків опромінення працівників електростанції вище встановлених рівнів, виникнення радіаційних ситуацій, небезпечних для навколишнього середовища, життя і здоров'я працюючих. Бере участь у роботі з атестації робочих місць, у процесі навчання, підготовки і перепідготовки персоналу атомної електростанції з питань забезпечення радіаційної безпеки.