Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту парогазотурбінного устаткування 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: детальну будову основного і допоміжного устаткування, що ремонтується, вантажопідйомних машин і механізмів; схеми трубопроводів турбінної установки; правила виконання робіт з регулювання і центрування відремонтованого устаткування; основні дефекти устаткування і методи їх усунення; правила вальцювання труб; технічні умови на ремонт, складання і виготовлення складних вузлів і елементів турбінного устаткування; будову підшипників ковзання і кочення; сфера застосування труб, виготовлених різними способами (шовні, безшовні, катані, суцільнотягнуті); конструктивні особливості спеціального інструменту, пристроїв і устаткування, що застосовуються під час ремонту турбінного устаткування; правила випробовування посудин і трубопроводів; основні положення планово-запобіжного ремонту; правила виведення устаткування в ремонт і оформлення наряду-допуску; порядок організації роботи ланки; основи теплотехніки, механіки, гідравліки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює розбирання, ремонт, складання, регулювання, випробовування вузлів і механізмів основного і допоміжного устаткування, вантажопідйомних машин і механізмів середньої складності із застосуванням складного пневматичного й електрифікованого інструменту, спеціальних пристроїв, устаткування і засобів вимірювань. Виготовляє різні установлювальні і розмічувальні шаблони. Проводить гідравлічне випробовування відремонтованого устаткування. Перевіряє і ремонтує іонітні фільтри, мембранно-виконавчі клапани (МВК), здійснює слюсарну обробку деталей за 7 - 10 квалітетами (2 - 3 класами точності) з підгонкою і доводкою. Проводить необхідні вимірювання під час ремонтів насосів, обертових механізмів, компенсаторів різної потужності, теплообмінників, фільтрів, регуляторів всіх систем, трубопроводів, запобіжної і регулювальної арматури, у тому числі діючої автоматично. Прокладає за кресленнями і схемами трубопроводи всіх категорій з додержанням технічних умов, проводить газове різання і зварювання листового і профільного металу нескладної конфігурації. Виявляє дефекти, що виникають на обладнанні, і усуває їх, виконує складальні, реконструктивні і монтажні роботи на станційних трубопроводах і арматурі в діючих цехах електростанцій, такелажні роботи з вертикального й горизонтального переміщення вузлів і деталей за допомогою вантажопідйомних машин, механізмів і пристроїв. Випробовує такелажне устаткування і оснащення.

Приклади робіт
Арматура високого тиску - ремонт з притиранням ущільнюючих кілець, сідла і клапана, випробовування на щільність. Баки - розкриття, перевірка щільності, закриття. Діафрагми - видалення і установлення нових металокерамічних ущільнень. Деаератори - ремонт розбризкуючого пристрою. Дренажно-розподільний пристрій - огляд стану цілісності антикорозійного покриття корпусу. Ежектори парові - розбирання, ремонт і складання. Конденсатори - хімічне чищення, заміна трубок, вальцювання кінців трубок під час заміни, гідравлічне випробовування. Маслоохолоджувачі - заміна трубок. МВК - розбирання, ремонт, складання. Насоси всіх типів, окрім осьових і багатоступеневих - розбирання, ремонт, складання, випробовування під навантаженням. Пальці крейцкопфів компресорів - припасовування за конусами. Поверхні рознімів - шабрування. Підігрівачі низького тиску - ремонт із заміною трубок. Підшипники турбоагрегату - визначення зазорів, шабрування за калібрами. Труби - опресування. Устаткування водоочищення - виявлення дефектів на фільтрах, посудинах. Устаткування водопідготовних установок (ВПУ) і нейтралізуючих установок із використанням агресивних хімічних сполук - усунення дефектів, ремонт, випробовування. Установки газотурбінні - ремонт газополуменевих труб, пальникових форсунок, складання і підготовка до роботи. Ущільнення надбандажні - заміна сегментів ущільнень. Хвостовики лопаток парових турбін - обпилювання за розміром і шаблоном.