Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електрослюсаря з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: конструктивні особливості особливо складних різних засобів вимірювань і пристроїв автоматики теплових процесів, способи їх регулювання і юстирування, кінематичну схему самописних приладів всіх типів; будову точного вимірювального інструменту, мікрометра, індикатора. Статичний і динамічний розрахунок одноконтурної АСР, експериментальний метод настроювання двоконтурної АСР, схеми захисту, сигналізації електропривода; пристрої на базі засобів обчислювальної техніки; типи регулюючих органів і виконавчих механізмів; необхідну кількість і асортимент засобів вимірювань, що потрібні для експлуатації паросилових установок, і їх призначення; методи перевірки і настроювання авторегуляторів теплових процесів на місці установлення; порядок організації і роботи бригади; нормування.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує монтаж і ремонт складних засобів вимірювань і теплової автоматики. Виявляє і усуває дефекти в роботі засобів вимірювань і автоматики теплових процесів. Проводить слюсарну обробку деталей за 6 - 7 квалітетами (1 - 2 класами точності) з підгонкою і доводкою, складний ремонт механічної та електричної частини пристроїв засобів вимірювань і теплової автоматики. Налагоджує і проводить комплексне випробування після ремонту і монтажу схем теплового контролю, автоматики і захисту котлів, турбін та іншого технологічного устаткування. Здійснює ремонт кінематики, перевірку, переградуювання всіх видів приладів витрат, тиску і рівня киснемірів, pH-мірів, мостів і потенціометрів багатоточкових, а також здає їх до Держперевірки. Знімає розгінні характеристики об'єктів. Розраховує регулювальні органи. Веде ремонтну документацію. Проводить перерахунок і переробляє прилади на інші межі вимірювань.

Приклади робіт
Авторегулятори та інша апаратура засобів вимірювань, авторегулювання систем централізованого контролю з електронними і напівпровідниковими схемами - огляд для визначення дефектів на устаткуванні перед ремонтом, ремонт і реконструкція, монтаж і налагодження на устаткуванні. Витратоміри всіх типів - ремонт, підготовка і здавання до Держперевірки. Засоби вимірювання газового аналізу (редуктори тиску, регулятори витрат, ротаміри, блоки контролю і очищення, блоки регулювання і фільтрування, блоки пробопідготовки), ємнісні сигналізатори - ремонт, регулювання. Захисти від осьового зсуву ротора турбін, індикатори викривлення ротора, індикатори різниці розширень ротора й циліндра - налагодження всіх захистів. Манометри типів ММЕ, МПЕ, дифманометри типів ДМЕ, ДМЕР, ДМЕ-М - ремонт напівпровідникових підсилювачів, магнітно-модуляційних перетворювачів. Мости і потенціометри, міліамперметри, електронні самописні прилади - ремонт кінематики, електронних схем, переградуювання, налагодження і здавання в експлуатацію. Перетворювачі первинні електронні витрат, рівня, температури з нормованим виходом - ремонт, налагодження. Пускачі безконтактні - ремонт. Системи авторегулювання живлення, температури пари тощо, дво- та триімпульсні схеми авторегуляторів - ремонт, налагодження. Системи централізованого контролю та керування - ремонт релейних схем, блоків індикації, усунення дефектів. Схеми електричного керування, схеми температурного контролю тепломеханічного устаткування - монтаж, ремонт, перевірка правильності монтажу, усунення дефектів, налагодження на діючому устаткуванні. Термопари поверхневі й заглибні - монтаж та установлення на тепломеханічному устаткуванні. Щити теплові, зборки РТЗО - установлення, комутація складних електричних схем, ремонт і налагодження в умовах діючого устаткування.