Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Оператор хімічного цеху електростанції IV група кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора хімічного цеху електростанції III групи кваліфікації - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову та принцип роботи устаткування реагентного господарства, схеми закачування реагентів (кислоти, лугу, вапна), схеми дренажного устаткування; освітлення води, сутність процесу вапнування; коагуляцію, фізико-хімічну сутність процесу коагуляції; приготування робочих розчинів вапна і коагулянту; якість освітленої води, хімконтроль; устаткування хімводоочищення, фільтруючі матеріали; водень-катіонування; сутність процесу іонного обміну, ємність абсорбції, питомі витрати кислоти на регенерацію; аніонування, сутність процесу, ємність абсорбції, питомі витрати лугу на регенерацію; призначення фільтру змішаної дії (ФЗД), спільне катіонування та аніонування; будову і принцип роботи освітлювачів, механічних фільтрів, електрогенератора коагулянту, апарату гасіння вапна, H-катіонітових фільтрів, аніонітових фільтрів, декарбонізатора, ФЗД, відцентрових насосів, насосів-дозаторів; якість знесоленої води, хімконтроль; методики хімічного контролю води й пари на ТЕС; будову та принцип роботи приладів ручного хімконтролю (pH-метри, фотоелектрокалориметри); норми якості живильної води, пари, конденсату; розпал котла, режимну карту пуску блока; основи загальної хімії в обсязі програми загальної середньої школи.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Обслуговує зал розвантаження, зберігання, приготування реагентів (кислот, лугів, коагулянту, вапна). Обслуговує установки й веде режим попереднього очищення води. Обслуговує і веде режим хімводоочищення. Веде водно-хімічний режим блоків 300 МВт.

Приклади робіт
Дренажні води попереднього очищення, хімводоочищення і реагентного господарства - відкачування. Механічні фільтри - промивання. Фільтри H-катіонітові I та II ступеня та ФЗД хімводоочищення - проведення регенерацій. Фільтри хімводоочищення - ведення режиму роботи.