Категорія - Робітники |  Галузь - Електротехнічне виробництво
Інструкція для посади "Складальник струмообмежувальних реакторів 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: будову, призначення та технічні вимоги реакторів, які складає; правила складання та намотування струмообмежувальних реакторів; марки та перетин кабелів, які застосовує; схеми намотки реакторів в одну та дві паралелі; правила ізолювання та ізолювальні матеріали, які застосовує; правила користування складальними пристроями, шаблонами та простими підіймально-транспортними механізмами.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Складає та намотує струмообмежувальні реактори з кількістю паралельних витків до 3. Готує реакторний провід до намотування, пристрої до складання шаблонів струмообмежувальних реакторів. Комплектує та настроює шаблони. Укладає кабелі в пази реакторних планок та ізолює його під час переходу з одного ряду в інший. Ізолює місця зварювання контактних пластин ізоляційними матеріалами. Визначає міжвиткові відстані. Користується спеціальними складальними пристроями та простими підіймально-транспортними пристроями. Чистить та змащує шаблони.