Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Машиніст бурової установки 8-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом бурової установки 7 розряду та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія.

Знає та застосовує у діяльності: види та способи буріння (ручний ударно-обертальний, механічні: ударно-канатний, колонковий, вібраційний та шнековий, буріння великодіаметрових свердловин); технологію та вимоги до якості робіт; призначення, будову, правила програмного керування буровою установкою; правила монтажу, демонтажу та експлуатації бурового та енергетичного устаткування, їх характеристики; будову бурових щогл, правила їх монтажу та демонтажу; технологічні процеси облаштування буронабивних, буроін'єкційних та струменево-ін'єкційних паль; спорудження паль способом розкочування (розсунення ґрунту без його виносу на поверхню); технологію буріння та обладнання свердловин для водопостачання; особливості кожного технологічного процесу; правила та способи буріння й розширення свердловин в особливо складних умовах; методи цементації, бетонування свердловин; способи обробки промивальними розчинами; склад бетонних сумішей, вимоги до бетону в літній і зимовий періоди, правила здійснення контролю за якістю бетону; способи підводного бетонування паль; види арматурних каркасів для різних типів паль; марки арматурних сталей, що використовуються для виготовлення каркасів, марки бетону; методи встановлення каркасів у свердловину без бетону та заповнену бетоном; призначення, характеристики, види інструменту та інш. пристроїв і матеріалів, що використовуються під час буріння свердловин; вимоги до бурового інструменту в залежності від міцності гірських порід; методи керування процесом буріння з урахуванням геологічних умов, виникнення ускладнень в залежності від стану бурового устаткування та інструменту; умови та форми залягання опорних пластів; правила буріння свердловин поруч з існуючими спорудами та інженерними мережами; причини виникнення, способи виявляння та усунення несправностей; режими змащування; норми витрат паливних, мастильних матеріалів, способи їх економії; способи виконання ловильних робіт; основи геології (назви порід, методи визначення їх міцності, фізичних властивостей, методи їх проходки), гідрогеології, гірських робіт, електротехніки, гідравліки, пневматики; правила роботи з комп'ютером; назви гірських розробок; правила ведення первинної технічної документації; схему електричних мереж на будівельному майданчику та методи ліквідації витоку струму; способи та правила ведення кроквяних робіт; правила роботи з кресленнями; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує буровими установками іноземного виробництва різних модифікацій з програмним забезпеченням (типу LIEBHEER-941, LIEBHEER-961, STARLETTE-ST-7000, HAUSHERR (HMB-125), KLEMM-MR-701) під час виконання особливо складних робіт: з буріння та розширення свердловин, виготовлення паль та інших конструкцій буронабивним, буроін'єкційним та струменево-ін'єкційним методами на глибину понад 20 м, з укріплення фундаментів і протизсувних споруд різного призначення із застосуванням методу буріння та обертового ущільнення гірських порід тощо. Керує процесом буріння свердловин в залежності від геологічних умов, виникнення ускладнень, стану бурового устаткування та інструменту. Контролює технічний стан бурової установки, здійснює підготовку її до роботи. Виконує щозмінне технічне обслуговування бурової установки, бере участь у її плановому запобіжному ремонті.

Приклади робіт
Монтаж, демонтаж, переміщення, підготовка до роботи бурової установки, виставлення та регулювання бурового устаткування, вирівнювання та очищення місця для його установлення. Керування процесом буріння в залежності від геологічних умов, появи ускладнень, стану бурового устаткування, інструменту, кріплення свердловин трубами, виконання інших робіт, передбачених технологічним регламентом і режимно-технологічними картами. Опускально-підіймальні роботи, витягування труб. Вибір осьової сили, частоти обертання інструменту, кількості подачі глиняного розчину, повітря для забезпечення оптимального режиму буріння. Спостереження за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Здійснення контролю за тиском і безперервністю бетонування датчиком тиску та комп'ютером під час піднімання шнеку. Виконання робіт із запобігання та ліквідації кривизни, аварій та ускладнень у свердловинах. Способи підводного бетонування паль. Бетонування паль із застосуванням бетонолітних труб, бетононасосів. Встановлення арматурних каркасів і металевих балок у пробурену свердловину та вдавлювання їх вібраційним методом до проектної позначки. Підбір бурового інструменту (ковшових бурів, коронок розширювачів, шнеків тощо), заміна їх у процесі буріння. Зачищання вибою свердловин. Ловильні роботи. Обслуговування компресорів, працюючих у комплексі з бурильними верстатами, пересувних компресорів, виявляння та усування пошкоджень у роботі устаткування, участь у його ремонті. Заміна двигунів, електродвигунів, автоматів, магнітних пускачів. Участь у підготовці приладів і пристроїв для проведення випробувань паль, монтаж, демонтаж випробувальних стендів паль. Керування ліквідаційними роботами.