Категорія - Робітники |  Галузь - Електротехнічне виробництво
Інструкція для посади "Прожарювач електровугільного виробництва 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією прожарювача електровугільного виробництва 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову прожарювальних печей; електричну схему, систему керування та регулювання; правила та способи підтримки електричного та теплового режиму печей; будову, призначення та правила застосування контрольно-вимірювальних приладів; призначення та будову підіймальних механізмів; технологічний процес прожарювання вуглецевих матеріалів; найменування, властивості сирих вуглецевих матеріалів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Прожарює вуглецеві матеріали в електричних шахтних печах. Регулює подавання матеріалів у печі та глибину занурення електродів. Контролює режим роботи печей за допомогою контрольно-вимірювальних приладів. Визначає закінчення процесу прожарювання за часом, температурою та фізико-хімічними параметрами прожареного матеріалу. Вивантажує матеріали та транспортує за допомогою підіймально-транспортних механізмів.