Категорія - Робітники |  Галузь - Електротехнічне виробництво
Інструкція для посади "Складальник електричних машин та апаратів 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією складальника електричних машин та апаратів 1 розряду - не менше 0,5 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, призначення та принцип роботи вузлів та виробів, які складає; порядок технологічних операцій під час складання; призначення та правила застосування простих пристроїв, інструментів та установок; основні властивості та призначення металів, які застосовує; основи знань про систему допусків та посадок; основні визначення та поняття, які відносяться до мір електричних величин.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Складає прості вузли машин, низьковольтні та високовольтні апарати та електротехнічні вироби при повній взаємозамінності деталей із застосуванням спеціальних пристроїв та інструменту. Нарізає різьбу плашками або мітчиками вручну або на верстаті. Визначає та усуває дефекти в складених вузлах.

Приклади робіт
Електромашинобудування: вкладиші підшипникові - підганяння та встановлення маслоуловлювачів та маслозапобіжних кілець; дошки зажимів клемні - складання та встановлення на корпус електричної машини; електродвигуни асинхронні потужністю до 100 кВт - поопераційне складання; замки для закривання щитів та кожухів електричних машин - складання з приганянням деталей за місцем; пакети статорів, роторів та якорів електродвигунів - складання. Електроапаратобудування: вимикачі для стикових електрозварювальних машин - складання з підганянням контактів; вимикачі автоматичні - складання комутатора; вузли контакторів постійного та змінного струму - складання; кнопки керування відкритого типу - складання; контакти нерухомі для апаратів з магнітним гасінням - складання та регулювання; комутатори пускових та пускорегулювальних реостатів - складання; пускачі магнітні різних типів - підганяння та притирання якоря та осердя магнітної системи; розмикачі однополюсні та триполюсні на 2000, 3000, 4000 і 5000 А - повне складання; реостати пускорегулювальні - складання та регулювання.