Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Лицювальник-полірувальник 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи лицювальником-полірувальником 5 розряду – не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: правила та методи обробляння природного каменю різних видів; правила та способи ремонту пошкоджених місць облицювання; будову та правила експлуатації стаціонарних і пересувних верстатів для шліфування та полірування природного каменю, механізованого та електричного інструменту; правила застосування та підбору абразивів; правила підбору та виготовляння мастик різних видів; правила та способи склеювання кам'яних плит та архітектурних елементів із природного каменю; способи виконання робіт із дотриманням технології та вимог до якості робіт; правила дотримання вимог електричної та пожежної безпеки; правила роботи на риштуванні, підмостках, драбинах, автомобільних підіймачах тощо; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт на висоті.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує особливо складні роботи під час шліфування та полірування деталей архітектурного оформлення та облицьованої поверхні будівель, споруд, конструкцій різного призначення, пам'яток історії, культури та архітектури під час їх будівництва та ремонту.

Приклади робіт
Шліфування та полірування облицювання криволінійної поверхні зі складною конфігурацією будівель, споруд, конструкцій різного призначення, пам'яток історії, культури та архітектури під час їх будівництва та ремонту. Шліфування та полірування кам'яних плит та деталей із природного каменю складної конфігурації на стаціонарних та пересувних верстатах. Шліфування та полірування криволінійних та фасонних деталей архітектурного оформлення складної конструкції (колони, аркові конструкції, капітелі, кулі, вази, заокруглення, поручні, балясини, наличники, пояски, карнизи, декоративні архітектурні деталі тощо) механізованим та електричним інструментом. Склеювання кам'яних плит та архітектурних елементів із природного каменю. Ремонт пошкодженого облицювання та деталей архітектурного оформлення складної конструкції (забивання тріщин, каверн, виправляння інших пошкоджень) із застосуванням мастик різних видів. Підбирання та встановлювання абразивів на механізований та електричний інструмент. Підбирання та приготування мастик різних видів для склеювання архітектурних деталей та ремонту облицювання.