Категорія - Фахівці |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Механік авіаційний з експлуатації авіаційного устаткування об'єктивного контролю I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища авіаційно-технічна освіта (бакалавр або молодший спеціаліст) та підтвердження кваліфікації згідно з чинними авіаційними правилами цивільної авіації. Наявність свідоцтва техніка з технічного обслуговування повітряних суден категорії C. Стаж роботи за професією техніка (механіка) авіаційного з експлуатації устаткування об'єктивного контролю II категорії - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: Повітряний кодекс України; постанови, розпорядження, накази, нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування; нормативно-правові акти органу державного регулювання діяльності цивільної авіації України, які регулюють порядок діяльності підприємства, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з вимог придатності до польотів повітряних суден та з технічного обслуговування і ремонту устаткування; перспективи технічного розвитку підрозділу; організацію ремонтних робіт і технічного обслуговування устаткування та авіаційної техніки; технічні характеристики, конструктивні особливості та експлуатаційні дані устаткування підрозділу, основні технологічні процеси, стандарти, граничні значення льотно-технічних характеристик та параметрів функціонування систем, які контролюються та правила експлуатації засобів об'єктивного контролю, величини відхилень параметрів режимів польоту і функціонування систем повітряних суден від їх граничних значень, основи економіки та організації праці, виробництва і управління, основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює аналіз матеріалів обробки, визначає відхилення параметрів режимів польотів і функціонування систем. Своєчасно інформує про це начальника відділу (дільниці) об'єктивного контролю. Вивчає та узагальнює, упроваджує передовий досвід, прогресивні методи і нові засоби обробки та аналізу польотної інформації. Удосконалює організацію робіт відділу (дільниці). Підвищує продуктивність та якість праці, зниження трудовитрат та собівартості виконання робіт. Забезпечує збереження, справність, своєчасне технічне обслуговування і постійну готовність засобів обробки до використання за призначенням, своєчасну їх метрологічну повірку. Подає пропозиції щодо вдосконалення засобів об'єктивного контролю. Веде встановлену для відділу (дільниці) облікову документацію. Забезпечує зберігання матеріалів, інформацію результатів її оброблення та аналізу. Своєчасно вивчає та виконує вимоги керівних документів. Економно витрачає матеріально-технічні засоби та паливно-енергетичні ресурси, що виділяються відділу (дільниці) для виконання робіт. Виконує всі види робіт з технічної експлуатації бортових реєстраторів згідно з вимогами ремонтно-технічного обслуговування. Виконує монтажно-демонтажні роботи агрегатів систем реєстрації польотної інформації у разі їх відмови або несправності.