Категорія - Робітники |  Галузь - Електротехнічне виробництво
Інструкція для посади "Складальник електровимірювальних приладів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією складальника електровимірювальних приладів 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, призначення, принципи та конструкції складних електровимірювальних приладів; будову, призначення, способи налагодження та правила експлуатації різноманітного універсального і спеціального устаткування та електровимірювальних установок; правила гартування, цементації та відпускання сталей різних марок; розрахунки та геометричне будування, необхідні в процесі виготовлення інструменту; основи розрахунку електровимірювальних приладів; електричні характеристики приладів; основна та допоміжна похибка приладів, варіація показань приладу, чутливість та постійна приладу, час заспокоювання, власне споживання енергії, перевантажувальна спроможність, міцність ізоляції, врівноваженість тощо; визначення припусків для наступного оброблення; технічні та експлуатаційні вимоги до приладів та установок, які складає та випробовує; правила оформлення технічної документації за результатами складання та випробування.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Складає, виконує механічне та електричне регулювання і градуює складні електровимірювальні прилади. Виготовляє відповідальні вузли на різноманітному універсальному та спеціальному устаткуванні із самостійним його налагодженням. Готує різні припої та паяє складні схеми. Гартує та відпускає відповідальні деталі з наступним їх рихтуванням та доведенням. Користується складними електровимірювальними установками та контрольно-вимірювальними приладами. Розраховує та виготовляє спеціальний різальний інструмент. Бере участь у проведенні всяких випробувань.

Приклади робіт
Вольтметри цифрові, відсоткові мости виготовлення деталей та вузлів, повне складання та регулювання. Електролічильники зразкові та експериментальні класу 0,5-2,0 виготовлення основних вузлів та деталей, повне складання, механічне та електричне регулювання. Манометри - виготовлення, повне складання та регулювання. Мікроамперметри - мілівольтметри переносні самописні класу 1,0 - виготовлення вузлів та деталей, повне складання, механічне та електричне регулювання та градуювання, перевірка приладу на класність. Потенціометри автоматичні - капітальний ремонт та випробування відповідно до технічних умов. Потенціометри підвищеної точності спеціального призначення - складання та регулювання. Прилади типу автоматичних восьмишлейфових осцилографів - остаточне складання, механічне та електричне регулювання. Прилади самописні переносні багатограничні - електричне та механічне регулювання та перевірка показань.