Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник ацетилування 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника ацетилування 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва; будову, принцип роботи основного та допоміжного устаткування; схему арматури, комунікацій на дільниці, яка обслуговується; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, напівфабрикатів та готової продукції та вимоги до них; правила відбору проб; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес ацетилування у виробництві фенацетину або веде процес ацетилування під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Приймає сировину. Дозує та завантажує сировину, напівфабрикати і реаґенти в апарат. Відбирає проби. Передає продукт на наступні дільниці виробництва. Обслуговує устаткування та комунікації. Здає устаткування в ремонт.