Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник випалювання 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника випалювання 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва продукту; суть технологічного процесу; властивості сировини, напівфабрикатів, технологічного пального, допоміжних матеріалів та готової продукції; будову, принцип роботи устаткування, яке обслуговується; правила техніки безпеки під час обслуговування термічних процесів; технологічний режим; правила регулювання процесу; методику проведення аналізів; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес випалювання у вапняно-випалювальних печах продуктивністю понад 300 т за добу або при кількості працюючих вапняно-випалювальних печей три і більше, які працюють на газовому пальному, що оснащені радіоізотопними рівнемірами в автоматичному режимі, за допомогою командно-електричних приладів; обслуговує печі випалювання у виробництві ультрамарину; контролює та координує роботу апаратників нижчої кваліфікації пічного відділення.