Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво лаку та фарб
Інструкція для посади "Апаратник кульових млинів 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 28. Виробництво лаку та фарб", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.12.2006 р. N 485. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника кульових млинів 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва, яке обслуговується; будову і конструкцію контрольно-вимірювальних приладів, систем автоматики та устаткування; методику розрахунків сировини та виходу продукту; методи визначення дисперсності та ситового залишку на різних приладах; порядок і правила експлуатації комп'ютерних систем керування процесом; схему контролю автоматики та блокування процесу; технологічний режим та правила регулювання процесу.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес виробництва фарб на технологічних лініях з дистанційним пультом керування, оснащеного комп'ютерними системами. Завантажує пігменти та інші компоненти в силоси і ємкості зберігання за допомогою механізованих завантажувальних систем. Вибирає на пульті керування порядок та параметри технологічного процесу шляхом уведення програми в комп'ютерну систему. Зважує та дозує пігменти та інші компоненти в технологічні апарати за допомогою систем завантажування і дозування. Вибирає та установлює режим роботи апаратів у режимі місцевого (ручного) керування. Контролює роботу технологічного устаткування та контрольно-вимірювальних приладів на всій дільниці. Веде процес диспергування. Обслуговує основне та допоміжне устаткування, яке установлене на технологічній лінії. Виявляє та усуває неполадки у роботі устаткування і порушення технологічного процесу за допомогою пневмоелектричних сигнальних пристроїв.