Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Машиніст вакуумної установки 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом технологічно суміжної чи спорідненої машини та слюсарем з ремонту будівельних машин 4 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, принцип роботи, технічні характеристики установки; слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин, причини виникнення, способи виявляння і усунення несправностей; правила виконання робіт та вимоги до їх якості; норми витрат енергоресурсів та мастильних матеріалів і способи їх економії.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує вакуумною установкою під час створення від'ємного тиску повітря для відсмоктування вологи, пилу, розвантаження пиловидних матеріалів (цементу, гіпсу, алебастру тощо). Виконує щозмінне технічне обслуговування вакуумної установки, бере участь у її плановому запобіжному ремонті.