Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Машиніст віброзанурювача безкопрового 7-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом віброзанурювача безкопрового 6 розряду та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки III.

Знає та застосовує у діяльності: будову, принцип роботи, технічні характеристики машин, якими керує, та змінного устаткування; правила їх експлуатації, технічного обслуговування та ремонту; правила програмного керування та основи роботи з комп'ютером; правила й інструкції з монтажу та демонтажу віброзанурювача; технічні вимоги до якості робіт; технологію процесу та методи контролю за ходом його виконання; причини виникнення несправностей і способи їх виявляння та усунення; режими змащування; норми витрат електроенергії, паливних, мастильних матеріалів та способи їх економії; електрослюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин; правила та норми з охорони праці.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує віброзанурювачем безкопровим іноземного виробництва з програмним забезпеченням та дистанційним керуванням з усіма видами змінного устаткування до нього, віброударною гідравлічною машиною з копром, віброударним шпунтовисмикувачем, вібратором (типу MULLER MS 50 HHF) у ході спорудження пальових фундаментів, шпунтових завіс, зондування ґрунтів та висмикування шпунтів. Здійснює точний контроль за ходом технологічного процесу. Виконує щозмінне технічне обслуговування віброзанурювача, бере участь у його плановому запобіжному ремонті.