Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Машиніст гідромоніторно-ежекторного плавучого несамохідного снаряда 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом землесосного плавучого несамохідного снаряда та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, принцип роботи, технічні характеристики снаряда; причини виникнення, способи виявляння та усунення несправностей; правила й інструкції щодо експлуатації, монтажу, демонтажу, технічного обслуговування снаряда, технічні вимоги до якості робіт; режими змащування; норми витрат паливних, мастильних матеріалів, електричної енергії та способи їх економії; слюсарну та електротехнічну справу.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує гідромоніторно-ежекторним плавучим несамохідним снарядом під час розробляння грунту у ході днопоглиблювальних робіт; споруджування насипів та дамб; вимивання котлованів, каналів, бюветів; намивання площ, добування піску, його збагачення та сортування; очищання водойм, інших гідромеханізованих робіт. Виконує щозмінне технічне обслуговування снаряда, бере участь у його плановому запобіжному ремонті.