Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник газорозділення 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника газорозділення 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему дільниці газорозділення; будову, принцип роботи основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні властивості пірогазу, абсорбентів, вуглеводневих фракцій; суть і правила регулювання технологічного процесу; методику проведення аналізів; правила відбору проб; методику розрахунку сировини та виходу продукції; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес і керує всією дільницею газорозділення з веденням контролю за показаннями технологічного процесу, виходом та якістю газів, які отримуються. Обслуговує трубопроводи стиснутого повітря, кисню, азоту, аргону, очищеного повітря, води, а також апарати, компресори, детавдери, насоси, електроустаткування, засоби автоматики. Розраховує витрати сировини, напівфабрикатів, вихід готової продукції. Керує апаратниками нижчої кваліфікації.