Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник нагрівання теплоносіїв 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника нагрівання теплоносіїв 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему нагрівання води до перегрітого стану, правила роботи апаратів, які працюють під тиском, правила котлонагляду; принцип дії теплообмінників, градирень, вентиляторів; технологічний режим і правила регулювання процесу; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес одержання перегрітої води та теплоносія до температури понад 100 град. C в акумуляторах - препараторах, які працюють під наднормальним тиском. Регулює параметри технологічного процесу: тиск, температуру, витрату пари, перегріту воду із стаціонарного пульта керування. Обслуговує різні теплообмінники, градирні та інше устаткування. Виявляє та запобігає несправностям у роботі устаткування та усуває їх.