Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник лускування 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника лускування 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему дільниці, яка обслуговується; будову основного та допоміжного устаткування; технологічний режим та правила його регулювання; фізико-хімічні властивості сировини, напівфабрикатів та продуктів; вимоги до сировини та готової продукції; методику проведення аналізів; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес лускування. Подає розплавлений продукт в апарат. Стежить за рівнем плаву в апараті, затвердненням плаву і утворенням плівок на барабані, який обертається. Візуально визначає та регулює товщину плівки, зрізання застиглого продукту, подрібнення, обсипання та ущільнення його у барабанах. Реґулює натискання різального ножа, упаковує та транспортує готовий продукт на склад. Контролює та регулює технологічний процес: температуру плаву, охолоджувальної води, готового продукту, задане число обертів барабана за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів. Провадить аналізи. Обліковує вихід готової продукції, витрати та необхідну кількість тари. Обслуговує установки лускування, механічний ущільнювач, контрольно-вимірювальні прилади та інше устаткування. Усуває несправності у роботі устаткування. Приймає устаткування з ремонту. Керує апаратниками нижчої кваліфікації.