Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник одержання вуглекислоти 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника одержання вуглекислоти 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес виробництва вуглекислоти і правила його регулювання; схему очистки газу; фізико-хімічні властивості абсорбентів; будову основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики; схему комунікацій; державні стандарти і технічні умови на сировину та готову продукцію; правила відбору контрольних проб; методику виконання аналізів; основні роботи з поточного ремонту устаткування; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес одержання газоподібної, рідкої та твердої вуглекислоти з природного газу, газових відходів спиртового, аміачного та інших виробництв на установках продуктивністю понад 6 т або понад 3 до 6 т в зміну з одночасним керівництвом апаратниками нижчої кваліфікації. Регулює режим абсорбційно-десорбційної апаратури, холодильників газу і повернення вторинного конденсату для підтримання водного балансу у системі. Стежить за станом оптимальних режимів процесу (температурою, тиском, рівнем розчинів моноетаноламіну і поташу, синхронністю роботи насосів, теплообмінників, рівномірним повертанням конденсату, використовуванням тепла парогазової суміші, заповненням рідкою вуглекислотою ємкостей проміжного тиску). Обслуговує технологічне устаткування. Провадить контрольні аналізи.