Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник приготування зв'язувальних (смол) 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника приготування зв'язувальних (смол) 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему приготування зв'язувальних на дільниці, яка обслуговується; будову, принцип роботи контрольно-вимірювальних приладів та устаткування, схему арматури та комунікацій; правила регулювання технологічного режиму; фізико-хімічні властивості, державні стандарти та технічні умови на сировину, напівфабрикати та готову продукцію; правила відбору проб.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес приготування зв'язувальних у реакторах різного типу або веде технологічний процес приготування зв'язувальних на основі синтетичних смол під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Готує сировину: подрібнює та розмелює до заданих фракцій, просіває. Розігріває, змішує компоненти. Стежить за процесом за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та регулює температурний режим. Визначає момент закінчення процесу за результатами аналізів або зовнішніми ознаками. Вивантажує готовий продукт в приймальні баки, затарює, зважує, маркує або перекачує продукт в ємкості. Відбирає проби. Веде облік сировини, напівфабрикатів та готової продукції. Готує до роботи дробильні, розмелювальні та транспортні пристрої, пароводяні та живильні комунікації, контрольно-вимірювальні прилади, реактори.