Категорія - Робітники |  Галузь - Електротехнічне виробництво
Інструкція для посади "Пресувальник електротехнічних виробів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією пресувальника електротехнічних виробів 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову та принцип дії преса для пресування секцій електробурів; технологічні інструкції; призначення та застосування контрольно-вимірювальних приладів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Пресує секції електробурів та котушок для емальпроводів на пресі. Стежить за процесом пресування. Контролює технологічний режим за допомогою контрольно-вимірювальних приладів. Підтримує в справному стані механізми, апаратуру, які обслуговує.