Категорія - Робітники |  Галузь - Електротехнічне виробництво
Інструкція для посади "Бронеобмотувальник проводів 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: будову основних вузлів вертикальних бронювальних машин та їх взаємодію; порядок заправлення металевої стрічки або дроту крізь напрямні калібри; марки металевих стрічок та дротів; технологічні інструкції з бронювання.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Бронює обмотки автоавіатракторних проводів перетином до 10 кв.мм на вертикальних бронювальних машинах. Відбирає, встановлює та замінює рулони з металевою стрічкою та котушки з дротом. Заправляє металеву стрічку або дріт крізь напрямні калібри. Стежить за надходженням автоавіатракторних проводів у машину та накладанням на нього захисного покриття. Встановлює та заміняє приймальні та віддавальні котушки.