Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Бурильник 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи бурильником 4 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: види бурових робіт; призначення, будову, правила монтажу, демонтажу та експлуатації бурового, насосного та енергетичного устаткування, їх технічні характеристики; будову бурової установки, бурових щогл, бетононасоса, правила їх складання та розбирання; технологічні режими, правила керування процесом і способи буріння й розширення свердловин в особливо складних умовах з урахуванням геологічних умов, виникнення ускладнень в залежності від стану бурового устаткування та інструменту; методи цементації, бетонування, тампонажу свердловин; способи обробки промивальними розчинами; методи бетонування свердловин з використанням бетонолітної труби; види арматурних каркасів, методи їх встановлення у свердловину, заповнену гідротехнічним бетоном; марки арматурних сталей, що використовуються для виготовлення каркасів, марки бетону; призначення, характеристики, види інструменту, пристроїв і матеріалів, що застосовуються під час буріння свердловин; вимоги до бурового інструменту в залежності від міцності гірських порід; умови та форми залягання опорних пластів; причини виникнення технічних неполадок, аварій, заходи щодо їх запобігання та ліквідації; способи виконання робіт з дотриманням технології та вимог до якості робіт; способи виконання ловильних робіт; основи геології, гідрогеології; назви гірських розробок; класифікацію та властивості ґрунтів; правила ведення технічної документації, її форми; схему електричних мереж на будівельному майданчику та методи ліквідації витоку струму; способи та правила виконання вантажно-розвантажувальних, кроквяних робіт; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Бере участь у виконанні особливо складних та відповідальних робіт з буріння та розширення свердловин (з урахуванням геологічних умов, виникнення ускладнень, стану бурового устаткування та інструменту), у виготовленні паль та інших конструкцій буроін'єкційним, бурона-бивним та струменево-ін'єкційним методами, у монтажі, демонтажі бурової установки. Виконує роботи з розчищення будівельного майданчика та контролює в'їзд-виїзд бурової установки. Здійснює: опускання та піднімання бетонолітної труби, бетонування свердловин, закріплення стінок свердловин трубами, комплекс допоміжних робіт. Встановлює арматурні каркаси й металеві балки у пробурену свердловину та вдавлює їх вібраційним методом до проектної позначки. Виконує інші роботи, передбачені технологічним регламентом і режимно-технологічними картами.

Приклади робіт
Участь у процесі буріння та розширення свердловин, у монтажі, демонтажі бурової установки. Завантаження (розвантаження) базового механізму на трейлер, частин бурової установки на транспортні засоби, закріплення їх у транспортному стані. Виконання робіт з розчищення будівельного майданчика, буріння та розширення свердловин, виготовлення та закачування глиняного розчину. Здійснення бетонування свердловин, закріплення їх стінок трубами. Улаштування паль методом нагарного бетонування через пустотілий шнек. Встановлення арматурних каркасів і металевих балок у пробурену свердловину та вдавлювання їх вібраційним методом до проектної позначки. Встановлення інвентарної опалубки, формування оголовків паль, виконання інших робіт, передбачених технологічним регламентом і режимно-технологічними картами. Здійснення контролю за осьовим навантаженням на робочий інструмент, за опусканням, підніманням бетонолітної труби, процесом бетонування, якістю бетону. Вживання заходів щодо запобігання виникненню поломок бурового устаткування та інструменту. Здійснення операцій з опускання-піднімання та нарощування бурового інструменту. Виконання робіт із запобігання та ліквідації кривизни, аварій та ускладнень у свердловинах. Зачищення забою свердловин. Ловильні роботи. Виявлення та усунення пошкоджень у роботі устатку-вання, участь у його ремонті, заміна двигунів, електродвигунів, автоматів, магнітних пускачів. Участь у підготовці приладів, пристроїв для проведення випробування, просвічування паль тощо. Монтаж-демонтаж випробувального стенда паль. Виконання вантажно-розвантажувальних, кроквяних, ліквідаційних робіт.