Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Арматурник 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи арматурником 5 розряду – не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологію виготовлення та монтажу особливо складної арматури; правила збирання просторових арматурних каркасів, армоопалубних блоків і фермопакетів; технологію виготовлення арматурних пучків з окремих дротів і жмутів; правила безпечного використання страхувальних тросів, канатів, запобіжних лямкових і безлямкових монтажних поясів; правила дотримання вимог з охорони праці під час роботи на висоті.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує особливо складні арматурні роботи.

Приклади робіт
Збирання та монтаж особливо складних арматурних каркасів, армоопалубних блоків та фермопакетів. Монтаж арматури з окремих стрижнів у головах шлюзів із закладними частинами для воріт, у відсмоктувальних трубах, спіральних камерах, збиральних балках, підґенераторних конструкціях, донних і підвідних трубах, галереях, повітроводах, фундаментах турбогенераторів, бункерах, бункерних галереях, склепіннях і тонкостінних оболонках, колонах надарочної будівлі, арках і зв'язках між арками. Виготовляння арматурних пучків з окремих дротів і жмутів. В'язання арматурних каркасів всередині шпунтового огородження та на глибині нижче рівня води. Армування фундаментів сітками, каркасами, стрижнями. Ар-мування стиків секцій оболонок. Армування опор. Монтаж арматури прогонових бу-дівель мостів, шляхопроводів, каркасів, сіток і попередньо напружених стрижнів та пучків. Попереднє натягування арматурних пучків ребристих та коробчастих прого-нових будівель. Монтаж арматури опор мостів, шляхопроводів і водопропускних труб.