Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Верхолаз 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником спорідненої професії 5 розряду не менше 1 року. Вік - не менше 18 років. Позитивні висновки з усіх параметрів професійного добору відповідно до чинних нормативних документів.

Знає та застосовує у діяльності: принцип організації верхолазних робіт; технологію та правила виконання будівельних, монтажних, ремонтно-будівельних робіт, вимоги до якості робіт; правила роботи на риштуванні, підмостках, драбинах, автомобільних підіймачах тощо; правила безпечного використання страхувальних тросів, канатів, запобіжних лямочних і безлямочних монтажних поясів, монтажних однорольних блоків; норми безпечного використання верхолазного спорядження; правила безпечної роботи з ручними та механічними лебідками, талями; правила в'язання вузлів для з'єднання тросів і канатів; правила роботи з механізованим інструментом; правила вико-ристання сигналів і порядок їх застосування під час взаємодії з машиністами вантажопідіймальних механізмів; порядок і правила ведення обов'язкової документації під час виконання верхолазних робіт; організацію рятувальних робіт; прийоми надання долікарської допомоги; правила дотримання вимог щодо охорони праці під час робо-ти на висоті.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує складні будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи із застосуванням верхолазних технологій в опорному та безопорному просторі під час будівництва підприємств енергетичної, хімічної, металургійної, вугільної промисловості, зв'язку, теле- та радіомовлення, будівель, споруд тощо. Здійснює обстеження технічного стану конструктивних елементів висотних будівель і споруд.

Приклади робіт
Виконання складних робіт в опорному та безопорному просторі на висоті до 10 м під час будівництва підприємств енергетичної, хімічної, металургійної, вугільної промисловості, зв'язку, теле- та радіомовлення, будівель, споруд тощо. Монтаж залізобетонних, металевих, дерев'яних, полімерних конструкцій та деталей. Кладка з одночасним облицюванням цеглою стін і колон складної конструкції. Виконання очищувальних робіт на висотних конструкціях, димових трубах. Обштукатурювання стін будівель, що мають складну конфігурацію. Ремонт та заміна елементів покрівель, ринв. Просвердлювання отворів у конструкціях механізованим інструментом. Шліфування, шпаклювання, прооліфлювання, ґрунтування, фарбування поверхонь із застосуванням механізованих інструментів та обладнання. Покривання конструкцій антикорозійними матеріалами. Здійснення контролю за дотриманням технології виконання робіт. Миття вікон. Монтаж і демонтаж підіймально-опускального устаткування. Виконання стропальних робіт під час роботи з підіймальними кранами, вантажопідіймальними механізмами (лебідки, талі). Обстеження технічного стану конструктивних елементів висотних будівель і споруд. Герметизація міжпанельних стиків. Ремонт і заміна водостічних труб.