Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Монтажник приладів та апаратури автоматичного контролю, регулювання та керування 7-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником приладів та апаратури автоматичного контролю, регулювання та керування 6 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: комутацію приладів контролю, вимірювання, регулювання та систем керування процесами виготовлення відповідної продукції (виробів, енергоносіїв, хімічних сполук, рідин, газів тощо), виконання робіт, послуг; будову приладів теплової, тискової, електричної, електронної, гідравлічної, пневматичної, механічної, комбінованої й інших систем, їх характеристики, принцип дії та призначення; регулювання та налагоджування їх роботи; будову автоматизованих систем контролю, регулювання та обліку; інтеграцію засобів обліку обчислювальної техніки та комунікацій у єдині розподільчі системи для підприємства або регіону; системи автоматичного теплозабезпечення підприємств та регіонів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує пусконалагоджувальні роботи систем автоматики та контрольно-вимірювальних приладів, керування окремими технологічними процесами та устаткуванням на виробництві металургійної, машинобудівної, гірничої, хімічної промисловості, промисловості будівельних матеріалів, на електричних та теплових станціях, промислових та районних котельних у містах тощо.

Приклади робіт
Налагоджування та пуск автоматизованих і електронних систем керування технологічними процесами в доменному, прокатному, хімічному, крекінговому та інших виробництвах.