Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 4 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: способи розмічання, встановлювання та перенесення монтажних осей; правила перевіряння та приймання фундаменту під монтаж устаткування та місць встановлення устаткування; способи монтажу складного устаткування; принцип дії сучасного вивіряльного інструменту; способи балансування, центрування, вивіряння та регулювання устаткування, що монтується; будову та принцип дії устаткування; технічні вимоги та допуски до монтажу механізмів і машин; правила здавання в експлуатацію складного устаткування; будову пневматичних й гідравлічних установок, розрахованих на робочий тиск до 20 МПа (200 кгс/см2); будову та принцип дії систем змащування; способи та прийоми монтажу сталевих конструкцій колон, балок, майданчиків обслуговування устаткування, етажерок; способи укрупнювального збирання опорних сталевих конструкцій, у тому числі конструкцій промислових печей; способи з'єднування сталевих конструкцій з устаткуванням; способи встановлювання захисних кожухів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує складні роботи з монтажу промислового устаткування для усіх галузей народного господарства та конструкцій, що пов'язані з ним.

Приклади робіт
Стропування, переміщання, укладання та розстроповування устаткування масою до 60 т з використанням універсальних такелажних засобів та підйомних кранів. Комплектування та сортування деталей вузлів устаткування за марками згідно з кресленнями та специфікаціями. Перевіряння геометричних розмірів складних фундаментів. Припилювання, пришабровування, шліфування та приганяння деталей з точністю до 0,01 мм. Шабрування деталей площею до 0,5 м2. Статичне балансування деталей устаткування діаметром до 800 мм. Монтажне розмічання фундаментів усіх видів. Приймання під монтаж. Центрування та регулювання механізмів. Розмічання, встановлювання та переміщання монтажних осей згідно з проектами під устаткування будь-якої складності. Вивіряння устаткування нівелірами 2-го та 3-го класів точності. Перевіряння устаткування під підливку під час здавання. Перевіряння зазорів у зубчастих зачепленнях згідно з технічними умовами. Притирання арматури діаметром до 600 мм. Гідравлічне та пневматичне випробовування устаткування, розрахованого на робочий тиск до 20 МПа (200 кгс/см2). Монтаж технологічного устаткування, що надходить вузлами або блоками, з загальною масою устаткування від 3 до 10 т та у зборі масою від 10 до 15 т, розрахованого на робочий тиск до 10 МПа (100 кгс/см2). Монтаж устаткування колонного типу висотою до 16 м. Монтаж дробильно-розмельного устаткування та устаткування сортування та збагачення: грохотів масою більше 5 т, дробарок масою до 10 т. Монтаж металорізних верстатів та ковальсько-пресового устаткування масою від 1 до 20 т, що надходять у зібраному вигляді. Збирання складних верстатів та ковальсько-пресового устаткування, що надходять у розібраному вигляді. Монтаж підіймально-транспортного устаткування безперервної дії з потужністю моторів 10 кВт і більше, підіймально-транспортного устаткування перервної дії. Монтаж механізмів пересування кранів, вантажних візків, запасовування поліспастів. Монтаж автоматичних централізованих систем густого та рідкого змащування, прокатних станів з обпресовуванням систем густого змащування. Монтаж компресорних і насосних агрегатів масою до 1 т. Монтаж вентиляторів і димососів, що надходять у зібраному вигляді. Монтаж насосів розмельного устаткування та устаткування сортування та збагачення: грохотів масою більше 5 т, дробарок масою до 10 т. Монтаж насосів масою до 75 т, електричних двигунів масою до 0,5 т. Монтаж трубопроводів до 200 мм, розрахованих на умовний тиск від 4 до 10 МПа (40-100 кгс/см2). Монтаж окремих вузлів цементних печей, блоків корпусу, допоміжних приводів, гідроупорів. Монтаж устаткування доменних цехів: свердлильних машин, пристроїв для сушіння жолобів, повітронагрівачів, пилоуловлювачів, устаткування розливальної машини. Монтаж устаткування аглофабрик і фабрик обгрудкування: каркасів машин, вакуум-камер. Монтаж устаткування холодильних установок: маслозбирачів, масловідділювачів, регулювальних станцій. Заряджання системи розсолом. Гідравлічні випробовування розсільної системи. Пневматичне випробовування аміачної системи. Монтаж конструкцій галерей та етажерок, укрупнювальне збирання сталевих кроквяних і підкроквяних ферм, колон, панелей покрівлі. Укрупнювальне збирання та монтаж блоків покриття. Монтаж сталевих колон масою до 15 т.