Категорія - Робітники |  Галузь - Залізничний транспорт і метрополітен
Інструкція для посади "Дренажник 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66. Залізничний транспорт і метрополітен", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 17.12.1999 р. N 601. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: будову і порядок експлуатації засобів механізації, що застосовуються; схему і будову дренажної системи на станціях і тунелях; склад і способи виготовлення хімічних розчинів; будову пристроїв і механізмів; технологію очищення закритих трубопроводів від твердих відкладень і сторонніх предметів; засоби безпеки під час виконання цих робіт.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Промиває та очищує тунельні та станційні дренажі, колійні лотки, колодязі кабельних і вентиляційних колекторів станційних платформ, жорсткої основи колії, колійних стін і тунелів метрополітенів за допомогою водонапірних шлангів, ручних інструментів і пристроїв. Приєднує і від'єднує водонапірні шланги до водонапірної мережі. Доставляє інструменти, інвентар до місця роботи за допомогою дренажних візків.