Категорія - Робітники |  Галузь - Видобування нафти та природного газу
Інструкція для посади "Машиніст підіймача 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес видобування нафти, газу та інших корисних копалин, технічну характеристику та правила експлуатації трактора-підіймача, пересувного агрегата, механізмів, пристроїв, талевих систем; технологічний процес та види капітального і поточного ремонтів свердловин; марки та сорти паливно-мастильних матеріалів; основи електротехніки і слюсарну справу.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Обслуговує підіймач, агрегат у процесі робіт з капітального та поточного ремонтів. Готує підіймач (агрегат) до роботи. Бере участь у підготовчо-заключних роботах, монтажі та демонтажі підіймача, в оснащенні талевої системи. Керує лебідкою під час усіх спуско-підіймальних операцій. Керує встановленим на підіймачі (агрегаті) силовим електрогенератором. Бере участь у роботах з капітального і підземного ремонтів свердловин, обладнанні устя свердловин. Стежить за справністю роботи реєстратора і механізмів підіймача (агрегата). Веде журнал обліку роботи підіймача (агрегата). Керує автомашиною або трактором, заправляє їх. Проводить поточний ремонт механізмів підіймача (агрегата), автомобіля, трактора. Керує та обслуговує електростанції та насоси, що використовуються під час ремонту свердловин. Стежить за справністю роботи механізмів підіймача та іншого допоміжного обладнання. Обслуговує та ремонтує причепи, що застосовуються під час транспортування обладнання. Веде облік витрат паливно-мастильних матеріалів.

Спеціалізація
У разі підземного і капітального ремонтів на свердловинах I категорії складності.