Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Машиніст котлів III група кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: будову, принцип роботи й технічні характеристики котла і допоміжного устаткування; теплові захисти й теплові схеми котельної установки, технологічний процес виробництва теплової і електричної енергії; норми якості води й пари; принцип роботи засобів вимірювань і принципові схеми теплового контролю і автоматики; допустимі відхилення робочих параметрів котлоагрегатів; властивості палива, що застосовується, і продуктів його згоряння; техніко-економічні показники роботи котлоагрегату; основи теплотехніки, механіки, електротехніки і водопідготовки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Проводить режим роботи котлів відповідно із заданим графіком навантаження, експлуатаційне обслуговування агрегатів і забезпечує їхню надійну та економічну роботу (Паропродуктивність котлів-рідке і газоподібне паливо-тиск пари до 6,0 МПа - до 50 т/год., паропродуктивність котлів-тверде паливо-тиск пари до 6,0 МПа - до 30 т/год., у разі обслуговування теплофікаційних котлів теплопродуктивність котла до 50 Гкал/год.). Здійснює пуск, зупинку, випробування, опресування устаткування, що обслуговується, і перемикання в теплових схемах. Контролює показання засобів вимірювань, роботу автоматичних регуляторів і сигналізації. Ліквідує аварійні ситуації. Виявляє несправності в роботі устаткування і вживає заходів щодо їх усунення. Здійснює виведення устаткування в ремонт. Керує підлеглими робітниками.