Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Електромонтажник розподільних пристроїв 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи електромонтажником розподільних пристроїв 4 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: електричні схеми; способи монтажу, передмонтажного огляду, сушіння та регулювання електроустаткування, розрахованого на напругу до 220 кВ; правила розмічання місць встановлювання опорних конструкцій, устаткування, трас прокладання проводів, кабелів і шин; правила виконання вимірювань і складання ескізів окремих вузлів проводок, конструкцій, вузлів і блоків електроустаткування для виготовлення на стендах і в майстернях; правила збирання та кріплення екранованих шинопроводів; порядок фазування виконаної проводки та методи перевіряння виконаних схем; ізоляційні характеристики трансформаторів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує складні роботи з монтажу розподільних пристроїв.

Приклади робіт
Монтаж роз'єднувачів, відокремлювачів, короткозамикачів і заземлювачів, розрахованих на напругу до 220 кВ. Монтаж розрядників, розрахованих на напругу до 220 кВ. Установлювання вимикачів навантаження, ящиків із сигнальними апаратами та реле, замків блокування. Монтаж трансформаторів струму та напруги, розрахованих на напругу до 220 кВ. Монтаж силових трансформаторів та автотрансформаторів, розрахованих на потужність до 63 тис.кВА і напругу до 220 кВ та на потужність до 125 тис.кВА і напругу до 110 кВ. Монтаж реакторів масою до 3 т. Заготовляння та монтаж магістральних збірних та відгалужувальних шин, гнучких відводів і компенсаторів перерізом до 1000 мм2. Монтаж готових пакетів і блоків шин масою до 250 кг. Фазування пристроїв. Виконання вимірювань і складання ескізів під час монтажу устаткування. Випробовування та монтаж радіаторів. Установлювання маслонасосів; шинопроводів з двійчастих алюмінієвих швелерів; опорних силумінових кілець на конструкції. Складання глухих вуглів шинопроводів під час попереднього заготовлення блоків. Прокладання шинопроводів з вивірянням за осями та кріпленнями. Установлювання кутових і трійникових кожухів екранів з кріпленням на замках. Монтаж устаткування високочастотного зв'язку, захисту та телемеханіки (крім фільтрів і резонансних загороджувачів). Монтаж установок типу "Суховій", "Іній". Монтаж екранованих струмопроводів. Монтаж масляних вимикачів. Монтаж повітряних вимикачів, розрахованих на напругу до 110 кВ. Монтаж ошиновки апаратів алюмінієвими трубами. Розмічання і прокладання проводів усіх марок і перерізів (крім вибухонебезпечних зон).