Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Електромонтажник розподільних пристроїв 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи електромонтажником розподільних пристроїв 5 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: способи обробляння та монтажу високовольтних, контрольних і спеціальних кабелів: конструкції розподільних щитів, пультів, щитів керування та захисту, вузлів станцій; електричні схеми, способи монтажу, ревізії та сушіння електроустаткування, розрахованого на напругу понад 220 кВ і методи його регулювання; способи монтажу проводів і тросів усіх марок; технічні характеристики трансформаторів; будову електротехнічних установок; технічні умови здавання об'єктів в експлуатацію; правила виконання робіт у вибухонебезпечних зонах; основні поняття про релейний захист.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує особливо складні роботи а монтажу розподільних пристроїв.

Приклади робіт
Розмічання осей місць встановлювання устаткування. Вимірювання та складання ескізів встановлювання окремих вузлів устаткування. Установлювання та регулювання комплектних розподільних пристроїв, окремих блоків і вузлів. Монтаж повітряних вимикачів, розрахованих на напругу понад 110 кВ. Монтаж роз'єднувачів, відокремлювачів, короткозамикачів і заземлювачів, розрахованих на напругу понад 220 кВ. Монтаж силових трансформаторів і автотрансформаторів, розрахованих на потужність понад 63 тис.кВА, напругу 220 кВ і більше та на потужність понад 125 тис.кВА і напругу до 110 кВ. Монтаж трансформаторів струму та напруги понад 220 кВ. Монтаж реакторів масою більше 3 т. Монтаж і ревізія особливо складного устаткування. Установлювання електроустаткування масою більше 3 т. Заготовляння та монтаж магістральних, збірних і відповідальних шин, гнучких відводів і компенсаторів перерізом понад 1000 мм2. Монтаж готових пакетів і блоків шин масою більше 250 кг. Монтаж резонансних загороджувачів і фільтрів приєднання. Монтаж опорних конструкцій під відкриті й екрановані шинопроводи. Стикування під час монтажу секцій шинопроводів (прямих і під кутом). Випробовування гідравлічних і повітряних приводів. Монтаж батарей статичних конденсаторів. Складання та перевіряння болтових контактних сполучень. Контрольне прогрівання та сушіння трансформаторів. Перевіряння схем з'єднання обмоток трансформаторів. Монтаж систем охолодження трансформаторів. Виконання вимірювань і складання ескізів монтажу особливо складних силових проводок, приладів, апаратів і окремих вузлів електро-устаткування.