Категорія - Керівники |  Галузь - Видобування нафти та природного газу
Інструкція для посади "Майстер з експлуатації устаткування газових об'єктів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: основні типи, технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення, інструкції з експлуатації та налагодження технологічного устаткування і його систем, експлуатованих на газових об'єктах; правила технічної експлуатації технологічного устаткування і його систем на газових об'єктах; правила безпеки під час експлуатації газових об'єктів; правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Бере участь у виконанні налагоджувальних, пускових, експериментальних та інших спеціальних робіт, а також у безпосередній експлуатації протягом визначеного періоду технологічного устаткування і його систем як на заново введених в експлуатацію, так і експлуатованих газових об'єктах. Виконує роботи в передпусковій ревізії основного технологічного і допоміжного устаткування. Бере участь у підготовці та проведенні індивідуальних випробувань типового і нестандартного (імпортного) технологічного устаткування газових об'єктів. Під керівництвом більш кваліфікованого спеціаліста бере участь у проведенні (виконанні) комплексних випробувань технологічного устаткування і систем на об'єктах транспорту та перероблення газу. Бере участь у переробленні устаткування газових об'єктів на технічну точність, встановленні (під керівництвом більш кваліфікованого спеціаліста) оптимальних режимів роботи технологічного і допоміжного устаткування газових об'єктів. Забезпечує справний стан апаратури, приладів, оснащення, інструменту у процесі виконання різних робіт на технологічному обладнанні, виконує їх регулювання у процесі експлуатації. Складає технічні звіти, виконує нескладні розрахунки під керівництвом більш кваліфікованого спеціаліста.