Категорія - Керівники |  Галузь - Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів
Інструкція для посади "Начальник відділу з реклами", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо організації рекламування, репертуарного планування, кінообслуговування населення; основні принципи, форми і методи формування репертуару, рекламування, просування кінофільмів, інтенсивності використання фільмокопій; діючий фільмофонд; основи теорії і історії кіномистецтва; розташування кіновидовищних підприємств; технічні засоби пошуку, опрацювання, збереження, поновлення і передавання інформації; організацію довідково-інформаційного фонду; порядок підготовки інформаційних матеріалів до видання і основи редакційно-видавничої роботи; передовий національний досвід у галузі рекламування і репертуарного планування; основи економіки, організації виробництва і управління; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує забезпечення кінотеатрів, дирекції кіномережі, а також всіх зацікавлених підприємств і відомств інформацією про національні та світові кінофільми. Забезпечує рекламно-інформаційне обслуговування фестивалів, тематичних показів, тижнів і днів кіно, а також інших масових заходів, які проходять в кіномережі. Організовує випуск спеціальних видань з кінопродукції: інформаційно-рекламних збірників, художніх плакатів, афіш, буклетів, листівок, фоторепродукцій, каталогів, проспектів тощо. Контролює своєчасне і правильне застосування друкованої реклами кінотеатрами, дирекцією кіномережі. Забезпечує підготовку і контролює якість уніфікованих стендів і панно, інформаційних матеріалів для преси, радіо, телебачення, кіновидовищних підприємств. Організовує інформаційні сеанси попереднього перегляду кінофільмів для репертуарної ради, директорів кінотеатрів, дирекцій кіномережі і громадськості міста (району). Розроблює і запроваджує прогресивні форми і методи рекламування кінофільмів, репертуарного планування, просування кінофільмів, підвищення інтенсивності використання фільмокопій. Надає методичну допомогу з питань інформації, реклами, репертуарного планування, просування кінофільмів, інтенсивності використання фільмокопій. Здійснює систематичний контроль за використанням інформаційних матеріалів, за дотриманням репертуарних планів і графіків просування кінофільмів. Організовує приймання, реєстрацію, систематизацію, збереження і видавання рекламно-інформаційних видань і матеріалів. Керує розробленням місячних (декадних, тижневих) репертуарних планів кінотеатрів. Організовує роботу щодо створення у фільмофонді стійкого повноцінного резерву нових кінофільмів. Формує за заявками програми дитячих кіносеансів, кінофільмів минулих років, науково-популярних, документальних. Удосконалює методику кільцевого фільмопостачання сільським кіноустановкам. Керує працівниками відділу.