Категорія - Фахівці |  Галузь - Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів
Інструкція для посади "Звукооператор II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - стаж роботи за професією звукооператора (виробництво кіно- і відеофільмів) - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років; досконале володіння професійною майстерністю звукового оформлення і технікою звукозапису фільму, досвід роботи в якості звукооператора (виробництво кіно- і відеофільмів) не менше, ніж на 2 складних і оригінальних за звуковим оформленням повнометражних художніх чи науково-пізнавальних фільмах або 3 короткометражних науково-пізнавальних, хронікально-документальних фільмах, або 4 кіножурналах (спецвипусках) з доброю оцінкою роботи.

Знає та застосовує у діяльності: нормативні документи, що стосуються розвитку кінематографії, літератури і мистецтв; чинні державні стандарти і технічні умови; принципи взаємного художнього зв'язку зображення, звуку, монтажу; методи трюкових і спеціальних видів звукозапису; способи стереофонічної передачі звуку; звуконосії та їх характеристики; звукозаписуючу апаратуру; основи музичної культури; історію національної та світової кінематографії; звукові властивості музичних інструментів, мови і вокалу; основи технології фільмовиробництва; новітні досягнення національного та світового кіномистецтва і кінотехніки; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує роботою щодо створення і здійснення звукового вирішення фільму у відповідності із загальним художнім задумом. Забезпечує художню і технічну якість звуку в кінокартині. Розроблює спільно з кінорежисером і композитором план звукової побудови фільму. Бере участь у розробці календарного плану та кошторису в частині звукового вирішення картини. Спільно з кінорежисером, композитором розроблює звукову експлікацію майбутнього фільму. Перевіряє до початку зйомки справність всього звукового тракту. Контролює роботу звукової бригади. Визначає оптимальні технологічні режими для якісного запису. Проводить спеціальні пробні записи, необхідні для одержання особливих звукових ефектів. Дає завдання і приймає роботу шумової бригади. Здійснює безпосередньо мовне і шумове озвучення та запис музики. Контролює якість фонограми музики, підготовленої до перезапису змонтованої фонограми шумів. Керує монтажем звукових плівок, проводить перезапис. Відбирає фонотечний матеріал, готує його для перезапису. Створює загальну звукову композицію при перезапису картини, забезпечує дотримання норм та строків, які встановлені календарним планом та кошторисом, а також своєчасне здавання якісних вихідних матеріалів з озвучення фільму.

Спеціалізація
Звукооператор художніх ігрових фільмів: проводить запис кінопроб акторів; виявляє голосові і дикційні дані акторів, визначає оптимальні режими для якісного запису акторських проб; бере участь у виборі інтер'єрів і місць натурних зйомок, виявляючи акустичні умови, вплив різного роду перешкод, можливості розміщення звукової апаратури; бере участь спільно з кінорежисером-постановником, кінооператором-постановником, художником-постановником у затвердженні ескізів і прийманні декораційних споруд на відповідність їх вимогам звукозапису, в розробці мізансцен, визначаючи розміщення мікрофонів і способи їх панорамування. Звукооператор науково-пізнавальних та хронікально-документальних фільмів: виявляє голосові та дикційні дані акторів, визначає оптимальні режими для якісного запису; бере участь у затвердженні музичної експлікації та готової музики у фільмі; безпосередньо здійснює звуковий запис по фільму. Звукооператор мультиплікаційних фільмів: проводить спеціальні пробні записи, необхідні для одержання особливих звукових ефектів; бере участь у виборі місць можливих для окремих анімаційних фільмів натурних зйомок, виявляючи акустичні умови, вплив різного роду перешкод, можливості розташування звукової апаратури.