Категорія - Технічні службовці |  Галузь - Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів
Інструкція для посади "Монтажник негатива III категорія", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: правила поводження з плівкою; техніку склеювання плівки; основи технології обробки плівки; склад і виготовлення кіноклею; правила поводження з негативним матеріалом; правила поводження з монтажним обладнанням, монтажний стіл, синхронізатор, склеювальний напівавтомат; правила трудового розпорядку; правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Склеює контратипи, фонограми, позитиви. Склеює необроблені плівки при неактинічному освітленні. Підклеює захисні ракорди до контратипів, фонограм. Підготовлює плівки для сайнексів і встановлювальних роликів. Підготовлює негатив зображення, фонограми до друку за монтажними картками (формулярами). Підготовлює магнітні фонограми до розмітки. Підготовлює негатив фонограми, проміжні позитиви (лаванди) і контратипи до друку і реставрації. Виконує відтягування у фільмових матеріалах. Реєструє в журналі дублі, що друкуються. Виписує етикетки на друковані і недруковані дублі.