Категорія - Фахівці |  Галузь - Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів
Інструкція для посади "Кінооператор комбінованих зйомок II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією кінооператора комбінованих зйомок - не менше 2 років, здійснення зйомок комбінованих кадрів у кількості не менше 600 корисних метрів із співвідношенням добрих і відмінних оцінок роботи 50 х 50%; або здійснення спеціальних видів зйомок у кількості 400 корисних метрів із співвідношенням добрих і відмінних оцінок роботи 50 х 50%.

Знає та застосовує у діяльності: теорію і практику кінооператорського мистецтва; історію образотворчого мистецтва; історію національного і світового кінематографа; технологію фільмовиробництва; методи кіноосвітлення і кінокомпозиції, всі види комбінованих і спеціальних кінозйомок; кольорознавство, експонометрію; технологію обробки плівки; основні типи кінознімальної апаратури; засоби операторського транспорту, допоміжну техніку; чинні державні стандарти і технічні умови; найновітніші досягнення національної і світової кінотехніки; правила експлуатації, транспортування і збереження кінознімальної апаратури і оптики, правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює комбіновані зйомки у відповідності із загальним творчим задумом і зображальним вирішенням фільму. Визначає спільно з режисером-постановником, кінооператором-постановником, художником-постановником і художником з комбінованих зйомок зображальне вирішення, методи і технологію зйомки комбінованих кадрів. У разі потреби бере участь в роботі по літературному сценарію в частині його втілення у кінематографічних образах, вивчає місця подій і можливих зйомок. Бере участь у розробці ескізів комбінованих кадрів, календарно-постановницького плану і кошторису по розділу комбінованих зйомок. Здійснює зйомку комбінованих кадрів фільму, забезпечує їх художню і технічну якість і строки виконання. Бере участь у здаванні готової кінокартини технічній комісії кіностудії. Вивчає і впроваджує передові методи комбінованих зйомок національного і світового кінематографа. Контролює роботу світлоустановників і проявку негативних фільмоматеріалів. Забезпечує своєчасне здавання вихідних матеріалів. Визначає у випадках роботи в цеху комбінованих зйомок (на дільницях написів чи трюкового друку) спільно з провідними працівниками знімальної групи зображальну форму титрів, написів чи кадрів, що здійснюються способом трюкового друку, а також методи і технологію їх виконання. Бере участь у розробці постановницького проекту фільму з цих видів робіт, у відборі, підготовці і зйомці відповідних матеріалів і заготовок. Проводить зйомки написів, вступних титрів і всі види трюкового друку.