Категорія - Робітники |  Галузь - Залізничний транспорт і метрополітен
Інструкція для посади "Складач поїздів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66. Залізничний транспорт і метрополітен", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 17.12.1999 р. N 601. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією складача поїздів 3 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: посадову інструкцію складача поїздів та його помічника; правила перевезень вантажів; правила навантаження вантажів на відкритому рухомому складі та пломбування вагонів і контейнерів; порядок оформлення поїзних документів; правила маневрової роботи; правила і норми охорони праці та безпеки руху поїздів; технічно-розпорядчий акт і технологічний процес станцій, що обслуговуються; план формування поїздів; будову гальмових башмаків і правила користування ними; порядок переведення централізованих та нецентралізованих стрілок, що передані на місцеве керування; основні знання про будову вагонів і контейнерів; план, профіль, спеціалізацію та місткість колій, розташування пунктів навантаження-вивантаження вагонів у маневрових районах, що обслуговуються.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує рухом маневрового локомотива через радіозв'язок, подає ручні та звукові сигнали - у разі обслуговування мережі збірних, вивізних та передаточних поїздів, виконання маневрової роботи в малодіяльних маневрових районах на станціях магістрального залізничного транспорту та напружених маневрових районах промислового транспорту. Забезпечує правильне розміщення і погодженість дій робітників, які беруть участь у виконанні маневрів. Розформовує - формує поїзди і групи вагонів. Відчіпляє і причіпляє вагони до поїздів, подає вагони на вантажно-розвантажувальні та інші спеціалізовані колії і прибирає їх з цих колій. Переставляє вагони і поїзди з колії на колію, з парку в парк і передає їх з однієї станції на іншу. Закріплює та огороджує поїзди і вагони, які стоять на коліях станції або під час зупинки на перегоні, гальмовими башмаками та ручними гальмами і забирає їх з-під вагонів. Бере участь у випробуванні автоматичних гальм поїздів. Переводить під час маневрів централізовані стрілки, що не обслуговуються черговими стрілкового поста, або централізовані стрілки, які передані на місцеве керування. Розчіплює вагони під час розпуску поїздів з сортувальних гірок. Регулює швидкість насування в процесі розпуску поїзда залежно від ходових частин і ваги відчепу. Обслуговує збірні, вивізні, передавальні та господарські поїзди. Приймає, здає та обслуговує поїзди і вагони на коліях промислових підприємств. Приймає та здає перевізні документи на вагони та ознайомлює машиніста зі складом поїзда, що відправляється з натурним листом. Перевіряє правильне формування поїзда та здійснює комерційний огляд ешелону. Забезпечує безпеку руху, схоронність рухомого складу і вантажу. Утримує в чистоті і справності радіостанції, сигнальне приладдя.

Спеціалізація
Помічник складача поїздів тарифікується на один розряд нижче складача поїздів, під керівництвом якого він працює.