Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Начальник відділу кошторисно-договірного", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: накази, інструкції та інші настановчі й нормативні матеріали органів і підприємств вищого рівня з капітального будівництва; перспективи розвитку виробництва; порядок складання кошторису, розроблення, погодження і затвердження титульних списків; правила укладання договорів; будівельні норми і правила; прейскуранти цін на обладнання і матеріали; економіку, організацію виробництва і будівництва, праці й управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує роботою щодо забезпечення підрядних організацій кресленнями, кошторисом та проектною документацією. Організовує: експертизу проектів; укладання договорів підряду на капітальне будівництво і реконструкцію підприємств і об'єктів, договорів на проектно-пошукові роботи. Забезпечує: затвердження титульних списків будівництв і проектно-пошукових робіт; облік виконаних і оплачених проектно-пошукових робіт; своєчасне подання до фінансуючого банку плану проектно-пошукових робіт, титульних списків та інших матеріалів, необхідних для відкриття фінансування проектно-пошукових робіт. Розглядає і готує до затвердження проектно-кошторисну документацію на будівництво. Здійснює розподіл між проектними організаціями лімітів на проектно-пошукові роботи. Готує пропозиції щодо скорочення обсягів незавершеного будівництва, про будівництво житлових будинків, будівництво і розширення об'єктів комунального господарства, культурного призначення. Бере участь у підготовці завдань на розроблення технічних проектів, техніко-економічних обґрунтувань та початкових даних для проектування. Вносить пропозиції про перегляд проектів, технічні рішення яких застаріли, і здійснює контроль за їх переглядом. Контролює: розроблення перспективних і річних планів проектно-пошукових робіт; виконання договорів на проектно-пошукові роботи і договорів підряду; дотримання кошторисної вартості будівництва й витрат коштів на проектно-пошукові роботи; оформлення протоколів суперечностей і подання їх фінансуючому банку; підготовку матеріалів до арбітражу із спірних питань. Оцінює проектні рішення щодо використання відходів видобування і збагачення вугілля при проведені експертизи проекту на будівництво нових, розширення і реконструкцію діючих шахт, розрізів та збагачувальних фабрик. Керує працівниками відділу.