Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Майстер з обслуговування телефонної мережі", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності дільниці зв'язку; правила експлуатації засобів телефонного зв'язку; основи автоматичного та багатоканального електрозв'язку; основи гірничої справи; план ліквідації аварій; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; норми й розцінки на виконувані роботи; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує безперебійну роботу пристроїв шахтового підземного зв'язку та їх експлуатаційно-технічне обслуговування. Організовує: встановлення абонентських пристроїв у гірничих виробках, прокладання кабелю; капітальний ремонт засобів зв'язку на шахті; технічне навчання робітників дільниці зв'язку на шахті; вивчення і впровадження передового досвіду. Розробляє і впроваджує заходи щодо покращання експлуатаційних якостей засобів і приладів підземного зв'язку, подовження термінів служби, поліпшення техніко-економічних показників роботи засобів телефонного зв'язку; графіки профілактичних оглядів засобів зв'язку; паспорти на улаштування зв'язку на шахті. Видає наряди на виконання робіт з установлення, обслуговування та ремонту засобів шахтового підземного зв'язку, приймає виконані роботи й оформляє документи на оплату праці робітників. Бере участь: у розробленні планів розвитку і впровадження нових засобів зв'язку; у присвоєнні тарифних розрядів робітникам, у організації підвищення їх кваліфікації; у розробленні плану ліквідації аварій; у роботі комісій з приймання в експлуатацію побудованих споруд зв'язку. Складає і здає у встановленому порядку заявки на обладнання і матеріали, які необхідні для нормальної експлуатації, обслуговування та ремонту засобів зв'язку, здійснює прийом технічного оснащення зв'язку, що надходить на шахту. Забезпечує безпечні умови праці обслуговуючого персоналу, дотримання виробничої та трудової дисципліни. Контролює: якість виконаних робіт; будівництво, поточний та капітальний ремонт засобів зв'язку на шахті; використання робітників відповідно до їх фаху; дотримання правил і норм охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту. Веде встановлену документацію, звітність.