Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Машиніст маркірувальної машини для розмічання автомобільних доріг 7-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом маркірувальної машини для розмічання автомобільних доріг та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, взаємодію та правила експлуатації механізмів маркірувальної машини; правила настроювання та регулювання електропневмогідравлічного та механічного устаткування; призначення та принцип дії контрольно-вимірювальних приладів; причини виникнення несправностей у роботі механізмів і способи їх усунення; фізико-хімічні властивості фарб, термопластичних матеріалів і світлоповертальних елементів, умови та технологію їх нанесення; основні поняття з електротехніки, гідравліки, механіки та хімії; правила дорожнього руху.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує механізмами маркірувальної машини під час виконання розмічальних робіт на автомобільних дорогах фарбами та термопластичними матеріалами зі світлоповертальними елементами.

Приклади робіт
Керування механізмами маркірувальної машини під час виконання розмічальних робіт фарбами та термопластичними матеріалами зі світлоповертальними елементами. Підготовка до роботи й настроювання автоматизованої системи нанесення штрихової лінії, системи контролю та регулювання температури теплоносія. Виконання контрольних вимірювань міжосьових відстаней нанесених ліній та товщини нанесеного шару розмічальних матеріалів. Коригування маркерів. Налагоджування, регулювання електропневмогідравлічного і механічного устаткування, усування несправностей у його роботі.