Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Машиніст землерийно-будівельних машин 7-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи машиністом землерийно-будівельних машин та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду –не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову та технічні характеристики машини, якою керує; правила та способи розроблення твердих, мерзлих, скельних та сипучих ґрунтів; правила виконання гірничих проходок; правила улаштовування щілинних траншей за методом "стіна в ґрунті"; правила виконання пальових робіт; правила та методи улаштовування буронабивних паль; правила безпечної роботи у виїмках, на насипах та крутих схилах; правила виконання слюсарних, механічних, електрослюсарних та електротехнічних робіт під час ремонту машини, якою керує; технологічний процес виконання робіт; правила монтажу, ремонту та демонтажу змінного робочого устаткування та обладнання; правила виявлення та усунення несправностей у роботі вузлів, агрегатів, гідравлічних систем, електричного обладнання машини, якою керує; правила дотримання вимог електричної та пожежної безпеки; правила безпеки дорожнього та приоб'єктного руху; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує землерийно-будівельними машинами з параметрами, що зазначені нижче. Виконує особливо складні землерийно-будівельні роботи: у разі керування екскаватором одноківшовим з ковшем місткістю від 2 до 4 м3 виключно з усіма видами основного та змінного устаткування, екскаватором одноківшовим з робочим устаткуванням для виробництва буронабивних паль або екскаватором одноківшовим для копання щілинних траншей глибиною 20 – 40 м з ковшем місткістю від 1,6 – 2,5 м3.(розробляння сипучих та скельних ґрунтів у ході улаштовування котлованів під фундаменти споруд, будівництва аеродромів, каналів різного призначення, гребель, захисних земляних дамб, інших аналогічних за складністю виконання гідротехнічних споруд; улаштовування виїмок, насипів, резервів, кавальєрів і банкетів, котлованів під фундаменти, опори ліній електропередач і контактної мережі; проходка гірничих виробок тощо; руйнування та розпушування твердих і мерзлих ґрунтів; різання мерзлих ґрунтів; копання щілинних траншей за методом „стіна в ґрунті"; забивання паль; улаштовування буронабивних паль; прокладання дренів); у разі керування бульдозером на тракторі з тяговим зусиллям від 15 до 35 т потужністю 210 – 368 кВт., у тому числі з електричним приводом, з усіма видами робочого устаткування (розробляння та планування ґрунтів на схилах під час улаштовування котлованів під будівлі та споруди, складних гідротехнічних споруд, проходок гірничих виробок тощо; планування ґрунтів під час опоряджувальних робіт); у разі керування скрепером причіпним з трактором потужністю від 210 до 282 кВт з тяговим зусиллям 25 т і ковшем місткістю від 10 до 15 м3 включно, скрепером самохідним потужністю від 118 до 276 кВт з ковшем місткістю від 10 до 15 м3 включно (розробляння, транспортування, набирання та розподіл по площі ґрунту під час спорудження магістральних автомобільних доріг, аеродромів, різних площинних та лінійних, складних гідротехнічних об'єктів); у разі керування автогрейдером важкого типу масою більше 18 т., у тому числі з апаратурою автоматизації основних операцій керування (планувальні та профілювальні роботи в ході будівництва складних лінійних та площинних об'єктів, планування ухилів на високих насипах і глибоких виїмках). Здійснює контроль за дотриманням технологічного процесу та якості виконання робіт. Виявляє та усуває несправності в роботі вузлів, агрегатів, гідравлічних систем, електричного устаткування. Виконує слюсарні, механічні, електрослюсарні та електротехнічні роботи з поточного ремонту машини. Бере участь у плановому запобіжному ремонті машини. Монтує, демонтує змінне робоче устаткування та обладнання на машині. Здійснює контроль за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Забезпечує безпечні умови роботи машини. Веде первинну технічну документацію.