Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Машиніст електролебідки 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації. Стаж роботи слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 2 розряду не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки 2.

Знає та застосовує у діяльності: будову, принцип роботи, технічні характеристики електролебідки; правила виконання підіймально-вантажних і монтажних робіт та вимоги до їх якості; причини виникнення, способи виявляння та усунення несправностей; режими змащування; норми витрат електричної енергії, мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує різними за призначенням та потужністю електролебідками під час виконання підіймально-вантажних та монтажних робіт (розвантажування, навантажування вантажів, монтаж устаткування, окремих будівельних конструкцій та їх елементів). Виконує щозмінне технічне обслуговування електролебідки, бере участь її плановому запобіжному ремонті. Керує однобарабанними електричними лебідками під час виконання навантажувально-розвантажувальних, підіймальних робіт, протягування кабелів підземних комунікацій електропередач та зв'язку з тяговим зусиллям лебідок до 5 т включно.