Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Машиніст котка самохідного вібраційного 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом технологічно суміжної або іншої спорідненої машини та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія.

Знає та застосовує у діяльності: будову, принцип роботи, технічні характеристики котка; правила експлуатації, технічного обслуговування й ремонту; способи виконання робіт та вимоги до їх якості; причини виникнення, способи виявлення та усунення несправностей; режими змащування; норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує вібраційним котком під час виконання ремонтних та будівельних робіт на автомобільних дорогах. Перевіряє роботу: двигуна, коробки передач, бортового редуктора; технічний стан вальців котка, механізмів керування, гідравлічної системи, електрообладнання, устаткування для очищення і змочування вальців. Виконує роботи з ущільнення дорожнього покриття із асфальтобетону та конструктивних шарів дорожнього одягу із різних дорожньо-будівельних матеріалів (щебеню, гравію, шлаку тощо). Слідкує за обов'язковим дотриманням: терміну і режиму ущільнення під час улаштовування конструктивних шарів дорожнього одягу, швидкості руху котка, кількості проходів котка одним слідом, величиною перекривання кожного сліду наступним проходом вальців котка.