Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Машиніст змішувача асфальтобетону стаціонарного 7-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом змішувача асфальтобетону пересувного або іншої технологічно суміжної машини та слюсарем (електрослюсарем) з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, принципи роботи, технічні характеристики змішувача асфальтобетону стаціонарного, а також окремих вузлів, агрегатів, основних комплектуючих виробів: нагрівачів бітуму та рідкого теплоносія, компресора, пневмоелектроклапанів, вологовідділювачів, розпилювачів мастила, редукторів, мотор-редукторів, сигналізаторів рівня, насосів, дифманометрів, вібраторів, термоперетворювачів; принципові електричні схеми змішувача; правила програмного керування машиною; основи роботи з комп'ютером; правила експлуатації, технічного обслуговування та ремонту; технологію виконання робіт; дозуюче устаткування; забезпечення подачі бітуму та його замішування; способи виконання робіт з дотриманням технології та вимог до якості робіт; завантажування бункера мінеральними матеріалами; принципи роботи мікропроцесорної системи керування технологічним процесом; правила налагоджування усіх механізмів змішувача, толочних агрегатів на рідкому та газовому паливі; принципи керування толочним процесом з урахуванням забезпечення екологічно чистої роботи змішувача; принципову схему пневмосистеми змішувача; джерела виділення небезпечних речовин під час виробництва асфальтобетонних сумішей; характеристики небезпечних викидів технологічних установок та методи їх зменшення; особливості експлуатації та будову пальникового устаткування; причини виникнення, способи виявлення та усунення експлуатаційних несправностей машини; правила роботи з підйомно-транспортним устаткуванням під час ремонту машини; слюсарну та електрослюсарну справи з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керування стаціонарними змішувачами асфальтобетону різних марок з продуктивністю від 15 до 160 т готової суміші за годину, що працюють на рідкому та газовому паливі й обладнані мікропроцесорною системою керування. Здійснює керування та контроль за технологічним процесом приготування асфальтобетонних сумішей різних типів і марок використовуючи програму мікропроцесорної системи керування. Здійснює регулювання агрегатів вагового дозування матеріалів для забезпечення роботи в автоматичному режимі згідно з циклограмами приготування сумішей. Виконує щозмінне технічне обслуговування змішувача, бере участь у його плановому запобіжному ремонті. Заповнює первинні документи роботи змішувача. Керує роботою всієї бригади, що обслуговує змішувач.