Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості
Інструкція для посади "Сортувальник у виробництві харчової продукції 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 7. Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості", що затверджен постановою Державного комітету України по харчовій промисловості 19.02.1997. Погоджений Міністерством праці України, Міністерством сільського господарства і продовольства України, Міністерством рибного господарства України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією сортувальника у виробництві харчової продукції 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: схему сухого сортування чайної сировини; технологію сортування та купажування чайної сировини; стандарти, види та марки байхового чаю; будову та принцип роботи хитних сит, магнітних сепараторів та купажних барабанів; правили обліку; сортність байхового чаю і систему органолептичної оцінки чаю.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Сортує чайну сировину на плоских сортувальних машинах. Підносить та укладає чайну сировину в бункер машини; знімає наповнені мішки (ящики) та укладає їх за номерами; визначає готовність усіх номерів відсортованої сировини та передає її на купаж. Вибирає із чаю сторонні домішки. Періодично чистить сітки машини. Керує процесами сортування та купажування чаю; приймає чайну сировину за марками, відповідно до нарядів-актів виробничої лабораторії; контролює наповнення та роботу купажних барабанів; веде встановлений облік; приймає розсип чаю від розвантажувальних цехів та веде облік розсипу чаю. Здає порожню тару. Усуває дрібні несправності в роботі устаткування.